Terminologie - Termeni cu litera Aabonat


orice persoana fizica sau juridica care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;acces


reprezint? punerea la dispozitia unui tert de imobile, echipamente sau servicii, în conditii determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, în scopul furniz?rii de servicii de comunicatii electronice; accesul cuprinde, printre altele: - accesul la elemente ale retelei si la infrastructura asociat?, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau non-fixe, incluzând accesul la bucla local? si la infrastructura si serviciile necesare furniz?rii de servicii prin bucla local?; - accesul la infrastructura fizic?, inclusiv cl?diri, conducte si piloni; - accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistent? operational?; - accesul la sisteme de translatare a numerelor sau la sistemele care au o functionalitate echivalent?; - accesul la retele fixe si mobile, în special pentru roaming; - accesul la sistemele de acces restrictionat pentru serviciile de televiziune digital?; - accesul la serviciile de retele virtuale;

OG 34/2002 ( Lege 527/2002) 
privind accesul la retelele de comunicatii electronice si interconectarea acestora

acces total la bucla localã


utilizarea exclusivã de cãtre un beneficiar a circuitului fizic care formeazã bucla localã sau subbucla localã, conform solicitãrii, echiparea si configurarea legãturii de acces realizându-se de cãtre beneficiar;

Decizia ANRC 174/2003 privind
completarea Deciziei 136/2002 a presedintelui ANRC pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

alocarea unei frecvente sau a unui canal radio


nominalizarea utilizatorului sau a categoriei de utilizatori ai unei frecvente ori ai unui canal radio, într-o zona geografica precizata si în conditii specificate;

Lege 510/2004 privind
reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei


acces de tip «bit stream» la bucla localãutilizarea de cãtre unul sau mai multi beneficiari a capacitãtii disponibile a circuitului fizic care formeazã bucla localã sau subbucla localã, conform solicitãrii, prin exploatarea unei legãturi de acces echipate si configurate de cãtre furnizorul acestei forme de acces.


Decizia ANRC 174/2003 privind
completarea Deciziei 136/2002 a presedintelui ANRC pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

acces neconditionat


furnizarea de acces la spatii, echipamente sau servicii, dupa caz, care nu este conditionata de:

-achizitia concomitenta de catre solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat;

-achizitia unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizarii tipului de acces solicitat;

-impunerea oric?ror condi?ii comerciale, tehnice sau de alt? natur?, care nu sunt necesare furniz?rii tipului de acces solicitat;


Decizia1090/2004

privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala