Convocarea Adunarii Generale ANISP - 2018

Categoria: Evenimente


In ziua de luni, 16 Aprilie 2018, incepand cu orele 10:00,  este convocată Adunarea Generala a membrilor ANISP - la sediul Asociației.

În caz de neîndeplinire a condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de marti, 24 aprilie 2018, la sediul ANISP din Bd. Națiunile Unite nr. 1, sector 5 București.

Pe ordinea de zi a Adunarii Generale figurează:
1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului de activitate şi a raportului privind execuția bugetului în anul precedent;
2. Aprobarea liniilor directoare ale activității şi bugetului asociației în anul curent;
3. Alegerea Presedintelui si a membrilor Consiliului Director;
4. Probleme organizatorice şi administrative.